× ABONNEREN

Project Peilstations: monitor van de tandheelkundige beroepsuitoefening in Nederland

Door op 06-06-2014

Sinds 1995 verricht de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde onderzoek naar voornamelijk de niet-klinische aspecten van de beroepsuitoefening van tandartsen binnen het project Peilstations. Anno 2014 worden binnen dit project periodiek 5 deelonderzoeken uitgevoerd: het onderzoek ‘Tandheelkundige Consumptie’, het onderzoek ‘Tandheelkundige Praktijkvoering’, de ‘Omnibusenquête’, het onderzoek ‘Jonge Tandartsen’ en het onderzoek ‘Kwaliteit van Mondzorg’. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat tandartsen de afgelopen decennia meer en meer zijn gaan samenwerken. Dit uit zich in praktijken met meer tandartsen, meer medewerkers, meer behandelstoelen en meer patiënten. Toch is de omvang van de werkweek van tandartsen in de loop der jaren gemiddeld weinig veranderd. Zowel bij jeugdigen als bij volwassenen zijn er in de periode 1997-2011 geleidelijke veranderingen opgetreden in de tandheelkundige consumptie. Door binnen het peilstationonderzoek de samenwerking met klinische onderzoekers te intensiveren kan de focus van het onderzoek worden verbreed naar de kwaliteit van mondzorg en de effecten van verleende zorg op de mondgezondheid in Nederland.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje