× ABONNEREN

Prothesebiofilm lijkt betrokken bij chronische obstructieve longziekten

Algemene ziekteleer

Door op 09-06-2017

Orofaryngeale micro-organismen zijn vaak de veroorzakers van exacerbaties van chronische obstructieve longziekten (COPD). Dragers van gebitsprothesen hebben een orale biofilm op hun gebitsprothesen die veel micro-organismen bevat. De doelstelling van dit onderzoek was de prevalentie te bepalen van micro-organismen in de prothesebiofilm die exacerbaties van COPD kunnen veroorzaken bij mensen met een stabiele COPD.

De experimentele groep bestond uit 20 vrouwen en 33 mannen met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar met gediagnosticeerde COPD volgens internationale criteria. Zij waren onder behandeling op de afdeling longziekten van de universiteitskliniek van Warschau in Polen. In de 3 aan het onderzoek voorafgaande maanden hadden ze geen ontstekingen gehad en geen antibioticum gekregen. Als controlegroep fungeerden 10 vrouwen en 4 mannen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar zonder COPD, vaste patiënten van de universitaire mondzorgkliniek. In beide groepen hadden alle patiënten minimaal 1 partiële of volledige gebitsprothese. Het mondslijmvlies werd beoordeeld als gezond of kreeg de diagnose punthyperemie, erytheem in het deel dat in contact was met de gebitsprothese of irritatiehyperplasie. Op de oppervlakken van de gebitsprothesen werd een biofilmindex bepaald. Als laatste werd van het protheseoppervlak een cultuurmonster genomen om micro-organismen te kweken.

Het mondslijmvlies kreeg de diagnose punthyperemie bij 49% van de experimentele groep en bij bijna 15% van de controlegroep. Bijna 23% van de experimentele groep had erytheem in het contactdeel met de gebitsprothese en in de controlegroep niemand. In de experimentele groep werd een statistisch significant hogere score op de biofilmindex van de gebitsprothesen gevonden dan in de controlegroep. Micro-organismen die potentieel exacerbaties van COPD kunnen veroorzaken, kwamen voor in de prothesebiofilm van 90% van de patiënten in de experimentele groep en van bijna 65% van de patiënten in de controlegroep.

Het resultaat van dit onderzoek leverde aanwijzingen op voor een relatie tussen micro-organismen in de prothesebiofilm en exacerbaties van COPD.

Bron

  • Przybyłowska D, Mierzwińska-Nastalska E, Swoboda-Kopeć E, Rubinsztajn R, Chazan R. Potential respiratory pathogens colonisation of the denture plaque of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Gerodontology 2016; 33: 322-327.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 juni 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 6 - juni 2017; 344-345

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje