× ABONNEREN

Prothetische verlenging van verkorte tandbogen verbetert de levenskwaliteit

Prothetische tandheelkunde

Door op 08-07-2016

Hoewel tandartsen in Japan goed op de hoogte zijn van het concept van de verkorte tandboog, passen zij het nauwelijks toe en is het nog steeds onderhevig aan wetenschappelijke discussie. Een werkgroep van wetenschappers besloot te onderzoeken of prothetische verlenging van verkorte tandbogen effect heeft op de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit.

Het occlusiesysteem van de proefpersonen bestond uit gezonde verkorte tandbogen met minimaal 2 occlusale eenheden. Zij konden kiezen uit geen prothetische behandeling, een behandeling met frameprothesen en een behandeling met implantaatgedragen bruggen. Gevraagd werd naar hun subjectieve kauwvermogen. Hun mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit werd bepaald met de Japanse versie van de Oral Health Impact Profile (OHIP); de maximale score is 48 en een lagere score staat voor grotere levenskwaliteit. Ook vulden de proefpersonen een vragenlijst in over de bestaansduur van de verkorte tandbogen, hun eventuele ervaringen met partiële gebitsprothesen en hun opleidingsniveau. Evaluaties vonden plaats na 3, 6 en 12 maanden.

Van de oorspronkelijke 169 proefpersonen werden 125 (74%) minimaal op 1 van de 3 evaluatiemomenten beoordeeld; 53 (42%) hadden gekozen voor geen prothetische behandeling, 53 voor frameprothesen en 19 voor implantaatgedragen bruggen. De 3 groepen verschilden vooraf niet statistisch significant naar bestaansduur van de verkorte tandbogen, ervaringen met partiële gebitsprothesen en opleidingsniveau. Wel waren in de groep die geen prothetische behandeling wenste het aantal ontbrekende occlusale eenheden en het percentage klachten over kauwvermogen statistisch significant kleiner dan in de 2 andere groepen. De OHIP-scores bij evaluatie waren ten opzichte van de scores bij aanvang van het onderzoek in de groep zonder behandeling, de groep frameprothesen en de groep implantaatgedragen bruggen respectievelijk ongewijzigd, statistisch significant lager en lager zonder statistische significantie. Uitbreiding van het occlusiesysteem met 1 prothetische occlusale eenheid zorgde voor afname van 1 tot 2 punten op de OHIP-score.

Voorzichtig mocht worden geconcludeerd dat bij Japanners prothetische verlenging van verkorte tandbogen de levenskwaliteit kan verbeteren, mits de desbetreffende patiënt een behandelwens heeft.

Bron

  • Fueki K, Igarashi Y, Maeda Y, et al. Effect of prosthetic restoration on oral health-related quality of life in patients with shortened dental arches: a multicentre study. J Oral Rehabil 2015; 42: 701-708.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje