× ABONNEREN

Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen. Indicaties voor vaste en uitneembare prothetische constructies

Prothetische vervanging van afwezige gebitselementen heeft ten doel de gezondheid te bevorderen. Dit kan door het welbevinden en de levenskwaliteit te verbeteren en door het biologische evenwicht in termen van occlusale en mandibulaire stabiliteit in het occlusiesysteem en het orofaciale systeem te herstellen. In occlusiesystemen met een complete anterieure en een ‘voldoende’ premolaar- en molaarregio is prothetische vervanging van afwezige gebitselementen zelden geïndiceerd. Als bij afwezigheid van een beperkt aantal gebitselementen de anterieure regio niet compleet is en/of de premolaarregio niet ‘voldoende’ is, kunnen vaste prothetische constructies geïndiceerd zijn. Als de anterieure regio niet compleet is en de premolaar- en molaarregio’s niet ‘voldoende’zijn, zijn doorgaans uitneembare prothetische constructies geïndiceerd. Dit zijn slechts richtlijnen bij gebrek aan voldoende wetenschappelijk bewijs. Daarom laat de vraag of prothetische vervanging van afwezige gebitselementen zinvol is, en zo ja hoe, zich uiteindelijk alleen beantwoorden na een wederzijds respectvolle dialoog tussen patiënt en tandarts.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog