× ABONNEREN

Proximale sealings na 3,5 jaar

Cariologie

Door op 09-02-2018

Het is klinisch van belang om de ontwikkeling van approximale cariës in een vroeg stadium tot stilstand te brengen. Gezien het enorme potentieel aan initiële approximale laesies, is hier veel gezondheidswinst te behalen. In diverse onderzoeken is bekeken in hoeverre sealings, zowel occlusaal als proximaal, de progressie van een laesie stoppen. Een eerder onderzoek beschreef reeds het 12-maands resultaat van het sealen van de mesiale vlakken van eerste permanente molaren. Cariësprogressie werd aangetoond bij 3% van de gesealde vlakken versus 41% van de ongesealde.

Doel van dit onderzoek was het meten van de resultaten na 3,5 jaar. Er werden 61 kinderen tussen de 8 en 10 jaar geselecteerd, op basis van de cariësstatus van de distale vlakken van de tweede melkmolaar en het mesiale vlak van de eerste blijvende molaar. Het onderzoek werd opgezet als een gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek met split-mouth ontwerp. De preventieve groep bestond uit kinderen met een carieus distaal vlak van de tweede melkolaar maar een gaaf mesiaal vlak van de eerste molaar. De therapeutische groep had ook cariës in het mesiale vlak van de molaar. In beide groepen werd een mesiaal vlak van de eerste molaar aan een zijde behandeld met een sealing; de contralaterale zijde diende als controle.

Na 3,5 jaar werden de 45 overgebleven participanten opnieuw beoordeeld. In de preventieve groep werd een significant verschil gevonden tussen de gesealde en niet gesealde mesiale vlakken van de eerste molaar: 13% versus 53% vertoonde een nieuwe laesie (p = 0,004). In de therapeutische groep waren minder vlakken in het onderzoek overgebleven en het resultaat was niet significant (p = 0,06), waarbij 20% van de gesealde vlakken versus 53% van de ongesealde vlakken progressie van de reeds bestaande laesie vertoonde.

Conclusie. Sealen van het mesiale vlak van een eerste molaar, gelegen tegen een carieus distaal vlak van een melkmolaar, kan bij kinderen met een hoog cariësrisico de ontwikkeling van nieuwe laesies voorkomen.

Bron

Basili CP, Emilson CG, Corvalan GC, Moran MP, Torres C, Quiroz MD, Gomez SS. Preventive and therapeutic proximal sealing: a 3.5-year randomized controlled clinical trial follow-up. Caries Res 2017; 51: 387-393.

 

 

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 februari 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 2 - februari 2018; 122

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje