× ABONNEREN

Psychische conditie in relatie tot halitose

Algemene ziekteleer

Door op 20-04-2021
  • Reacties (0)

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat halitose vaak gepaard gaat met psychische problematiek. De doelstellingen van het onderhavige onderzoek waren het vergelijken van de psychische conditie van personen met en zonder halitose en het vaststellen van de associatie tussen psychische conditie en halitose.

Voor de diagnostiek van halitose gebruikten de onderzoekers organoleptisch onderzoek en meting van de concentratie van zwavelverbindingen in uitademingslucht met een Halimeter®. Alle participanten waren ingeschreven bij een universitaire mondzorgkliniek in Shanghai. Zij waren gezond, minimaal 18 jaar oud, hadden minimaal basisonderwijs genoten en geen antibioticum gebruikt in de voorgaande maand. De experimentele groep bestond uit 106 participanten met de diagnose halitose op basis van een organoleptische score van minimaal 2 en een Halimeter®-score van minimaal 110. Onderscheid werd gemaakt tussen participanten met middelmatige (organoleptische score = 2) en ernstige (organoleptische score > 2) halitose. Tot de controlegroep behoorden 106 participanten zonder halitose met een organoleptische score van maximaal 1 en een Halimeter®-score van minder dan 110. Tussen de experimentele en de controlegroep bestond geen statistisch significant verschil naar geslacht, leeftijd en opleiding. Alle participanten vulden 2 vragenlijsten in. De eerste ging over sociaaldemografische gegevens en (mond)gezondheidsgedrag en de tweede was de gevalideerde SCL-90 die, verdeeld over 9 domeinen, 90 psychische symptomen inventariseert. De domeinen zijn somatisatie, obsessief compulsief gedrag, interpersoonlijke sensitiviteit, angst, depressie, vijandigheid, fobie, paranoïde gedachten en psychoticisme.

In de experimentele groep bleek de gemiddelde SCL-90-score statistisch significant groter dan in de controlegroep. Dit gold ook voor de scores op de domeinen interpersoonlijke sensitiviteit, angst, depressie en paranoïde gedachten. Tussen participanten met middelmatige en ernstige halitose werd geen statistisch significant verschil in SCL-90-scores gevonden.     

Conclusie. De psychische conditie van participanten met halitose was slechter dan die van participanten zonder halitose, zonder dat de psychische conditie was geassocieerd met de mate van halitose.

Bron

He M, Lu H, Cao J, et al. Psychological characteristics of Chinese patients with genuine halitosis. Oral Dis 2020; 26: 1576-1585.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 20 april 2021
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 0 - editie - Epub Excerpten 2021

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog