× ABONNEREN

Psychische problematiek bij ouders en cariësontwikkeling bij jonge kinderen

Kindertandheelkunde

Door op 04-01-2019

De invloed van ouders is bepalend voor de ontwikkeling van cariës bij jonge kinderen. Het blijkt dat ook psychische problematiek een rol speelt. De vraag is welke psychische problematiek een negatief effect heeft op de mondgezondheid bij jonge kinderen. Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in welke mate depressie, angst en stress bij ouders bijdraagt aan de ontwikkeling van cariës op jonge leeftijd.

Op een tandheelkundige universiteit werd bij 235 kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar de gebitsstatus vastgelegd. Ouders vulden een vragenlijst in met betrekking tot psychische problematiek (Depression Anxiety Stress Scale = DASS-vragenlijst), hun demografische kenmerken en de reden voor hun eerste tandartsbezoek. Daarnaast waren er vragen op het gebied van de mondhygiënegewoonten met betrekking tot het kind en de consumptie van snoep.

Van de ondervraagde ouders was 80% van het vrouwelijk geslacht (23-49 jaar). De multipele regressie-analyse toonde dat de incidentie van actieve cariës bij kinderen niet alleen significant was in relatie met een ouder met een depressie (β = -0,289; p = 0,040), maar ook met de mate van angst (β = 0,186; P = 0,038) en stress (β = -0,120; p = 0,036). De dmft-index was negatief gecorreleerd met de ernst van de depressie (β = −0,305; p = 0,032). Daarnaast was de dmft-index ook significant gecorreleerd met de leeftijd van de kinderen (β = 0,624; p = 0,034), de snoepconsumptie en het aantal kinderen in een familie (β = 0,665; p = 0,019).

Conclusie. Wanneer ouders te maken hebben met psychische problemen komt de zorg voor het gebit van hun kinderen onder druk te staan en is het belangrijk extra aandacht te schenken aan voorlichting aan ouders en begeleiding van de kinderen.

Bron

Gavic L, Tadin A, Mihanovic I, Gorseta K, Cigic L. The role of parental anxiety, depression, and psychological stress level on the development of early-childhood caries in children. Int J Paediatr Dent 2018; 28: 616-623.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 januari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 1 - januari 2019; 47

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje