× ABONNEREN

Psychologische aspecten van een kaakstandcorrectie

Een kaakstandcorrectie wordt bij patiënten met een malocclusie en dysgnathie primair uitgevoerd voor herstel van de orale functies. Echter, vanuit de patiënt lijkt de motivatie om orthognatische chirurgie te ondergaan dikwijls mede verband te houden met de wens tot correctie van een disharmonieus aangezicht. Relevant bij de preoperatieve anamnese en diagnostiek is dat er wordt gescreend op psychiatrische problematiek, zoals ‘body dysmorphic disorder’. Het merendeel van de orthognatische patiënten blijkt een negatieve invloed te ondervinden van het uiterlijk op het psycho sociaal welbevinden. De hoop op esthetische verbetering van het aangezicht is dan ook niet zelden een belangrijke drijfveer om een mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurg te bezoeken. In de onderzoeksliteratuur wordt, naast het positieve effect van een kaakstandcorrectie op de beleving van het uiterlijk, bovendien een daarmee geassocieerde verbetering van de levenskwaliteit beschreven. Correctie van een disharmonieus aangezicht is voor de patiënt minstens even relevant als herstel van de orale functies.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje