× ABONNEREN

Pulpotomie in een tijdelijk gebitselement is zelden geïndiceerd

Door op 01-05-2010

Voorstander René Gruythuysen, PAOT-docent kindertandheelkunde en lid van de commissie Richtlijnen Kindertandheelkunde namens de NMT: Ervan uitgaande dat er geen noodzaak is voor het verwijderen van geïnfecteerd dentine in het centrum van de caviteit, kan worden gesteld dat een pulpotomie in een tijdelijk gebit zelden is geïncideerd.
Tegenstander Gert Stel, universitair docent kindertandheelkunde, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen: Ook als het cariësproces de pulpa heeft bereikt, het gebitselement te restaureren is en er geen klachten zijn die duiden op een irreversibele ontsteking, is wel degelijk een pulpotomie geïndiceerd.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje