× ABONNEREN

Raamplan 2000 Tandartsopleiding

Door op 01-02-2001

In september 2000 heeft de werkgroep Raamplan Tandheelkunde het rapport ‘Raamplan 2000 Tandartsopleiding. Eindtermen van de tandartsopleiding’ gepubliceerd. Tot heden is er in dit tijdschrift (gastredactioneel in januarinummer, bl.2-4) en in andere media selectief aandacht besteed aan de inhoud van dit rapport. De redactie heeft de voorzitter van de werkgroep, prof.dr. R.M.H. Schaub, gevraagd voor het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde een samenvatting te schrijven. Raamplan 2000 Tandartsopleiding bevat de landelijke eindtermen voor de afstuderende tandarts. Deze zijn gebaseerd op de toekomstige noodzaak van een breed opgeleide tandarts. In de opleiding dient de intellectuele en wetenschappelijke vorming een belangrijke plaats te krijgen. De verschillen in toepassing van onderwijskundige ontwikkelingen in de Nederlandse opleidingen maakten een éénduidige beschrijving van de eindtermen nog niet mogelijk. De eindtermen zijn daarom vanuit vier benaderingen beschreven: 1. Een profiel van de tandarts in globale termen. 2. Algemene eindtermen in de vorm van gewenste gedragingen. 3. Disciplinegebonden eindtermen. 4. Een probleemlijst. Deze laatste bevat problemen uit de dagelijkse praktijk, die als uitgangspunt voor het leerproces van een student kunnen dienen. De opleidingen zullen het Raamplan 2000 Tandartsopleiding vooral als basis voor verdere ontwikkeling gebruiken. Welk type van de beschreven eindtermen dan wel een combinatie daarvan zal worden toegepast, ligt in de toekomst besloten.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje