× ABONNEREN

Recente toename van reguliere extracties in mka-chirurgie onderzocht

Door op 08-07-2016
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Het extraheren van gebitselementen is een behandeling die door een tandarts-algemeen practicus kan worden uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat het aantal verwijzingen voor reguliere gebitsextracties naar een mka-chirurg de laatste jaren is toegenomen. In een onderzoek werden de patiëntendossiers uit de jaren 1996 en 2014 bestudeerd van 2 groepen poliklinisch behandelde patiënten van de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van een universitair medisch centrum. Patiënten die gebitsextracties ondergingen werden geïncludeerd. De complexiteit van de extracties werd geanalyseerd aan de hand van 4 criteria. De resultaten van het onderzoek laten een significante toename zien in reguliere extracties door mka-chirurgen in 2014 ten opzichte van 1996. De complexiteit van het totaal aantal gebitsextracties in 2014 was lager dan in 1996. Oorzaken voor deze resultaten kunnen niet eenduidig worden vastgesteld. Mogelijk belangrijke aspecten zijn het risico van peroperatieve complicaties, onvoldoende affiniteit van tandartsen-algemeen practici met het extraheren van gebits­elementen of financiële overwegingen, zowel van tandartsen- algemeen practici als van patiënten.

Auteursinformatie

 • P. Onclin1, B. van Minnen2, B. Stegenga2
 • Uit het 1Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde en 2de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 26 mei 2016
 • Adres: P. Onclin, Butjesstraat 17 k18, 9712 EW Groningen
 • pieteronclin@ziggo.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje