× ABONNEREN

Reconstructie van peri-implantaire botdefecten

Implantologie

Door op 03-03-2017

Peri-implantitis gaat gepaard met peri-implantair botverlies. Deze botdefecten komen voor bij 20% van de patiënten met implantaten. Er is op dit moment nog geen betrouwbare evidencebased behandeling voor peri-implantitis. Sinds kort zijn er poreuze titanium korrels (PTG’s) op de markt. Dit osseoconductieve botsubstituut kan worden gebruikt voor het opvullen van peri-implantaire botdefecten.

In dit onderzoek werd gekeken of er een verschil was tussen open flap-reiniging van het implantaat met titanium borstels en dezelfde behandeling aangevuld met het toepassen van PTG’s ter plaatse van het botdefect. Er werden in totaal 63 patiënten geselecteerd met peri-implantitis van wie er na randomisatie 33 in de testgroep (reconstructieve chirurgie) en 30 in de controlegroep (alleen open flap-reiniging) terecht kwamen. De behandelingen werden uitgevoerd door gekalibreerde tandartsen in een vijftal Europese universitaire centra. Na behandeling kregen alle patiënten systemische antibiotica voorgeschreven (amoxicilline en metronidazol).

Er werd onderzocht hoeveel bot in millimeters er na 12 maanden was ingegroeid in het botdefect. Om dit te kunnen vergelijken werd aan de hand van digitale röntgenbeelden gekeken naar de bothoogte, mesiaal en distaal van het implantaat, voor behandeling en 12 maanden na behandeling. Verder werd er gekeken naar pocketdiepte, bloeding, pusvorming en plaque rond het implantaat.

Na 12 maanden was er een statistisch significant (p < 0,0001) verschil ontstaan tussen de 2 groepen. Hierbij was er gemiddeld bij de testgroep (reconstructieve chirurgie) 3,6 mm meer bot aanwezig na 12 maanden en bij de controlegroep (alleen open flap-reiniging) 1 mm meer bot.

Open flap-reiniging met titanium borstels gevolgd door opvulling van het defect met PTG’s (reconstructieve chirurgie) liet significant meer röntgenologische botingroei zien dan open flap-reiniging alleen. De onderzoekers gaven echter wel aan dat het lastig is om röntgenologisch de titanium korrels te onderscheiden van nieuw gevormd bot. Er werd geen significant verschil gevonden in de overige gemeten parameters.

Bron

  • Jepsen K, Jepsen S, Laine ML, et al. Reconstruction of peri-implant osseous defects: a multicenter randomized trial. J Dent Res 2016; 95: 58-66.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje