× ABONNEREN

Reconstructieve preprothetische chirurgie 2 - Preïmplantaire chirurgie

Door op 01-05-2004

De reconstructieve preprothetische chirurgie heeft onder andere tot doel de kaken en de weke delen zodanig te corrigeren dat deze geschikt worden om als basis te dienen voor een door implantaten ondersteunde prothetische constructie. In een aantal gevallen is het aanwezige botvolume ontoereikend om implantaten op de in prothetisch opzicht optimale positie te plaatsen. In dit artikel wordt een aantal botvermeerderingstechnieken voor het plaatsen van implantaten besproken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje