× ABONNEREN

Registratieplaten voor het registreren van de maxillomandibulaire relatie

Door op 06-02-2015

Prothetische tandheelkunde

Bij het vervaardigen van volledige gebitsprothesen is de bepaling van het occlusievlak een lastig onderdeel. Uit onderzoek is bekend dat het vlak door de papilla incisiva en beiderzijds de hamulus pterygoideus evenwijdig is aan het occlusievlak. In dit artikel wordt een behandelmethode beschreven die gebruikmaakt van dit vlak.

Op maxillaire en mandibulaire individuele afdruklepels van kunststof worden in het front respectievelijk een handvat en een wal geplaatst op de positie en met de hoogte van de oorspronkelijke incisieven. Na controle in de mond worden de randen aangepast, maxillair het handvat in hoogte gecorrigeerd tot op de positie van het incisiefpunt en mandibulair de hoogte van de wal aangepast tot de juiste verticale dimensie is bereikt. Na het maken van de afdruk en het uitgieten van de afdrukken wordt centraal op beide gebitsmodellen op een zekere afstand van de occlusale rand van de afdruklepel, bijvoorbeeld 3 cm, een referentiepunt aangebracht. Daarna worden de afdruklepels verwijderd en worden op de gipsmodellen 5 punten gemarkeerd: de papilla incisiva en beiderzijds de hamulus pterygoideus en het punt op tweederde van de hoogte van het retromolaarpad. Vervolgens wordt op het maxillaire gipsmodel de afstand van het centrale referentiepunt tot de papilla incisiva gemeten en dan worden beiderzijds op dezelfde afstand vanaf de hamulus pterygoideus ook referentiepunten op het gipsmodel aangebracht. Door de 3 referentiepunten via rechte lijnen te verbinden, ontstaat een referentievlak. Tijdens het vervaardigen van de maxillaire registratieplaat wordt een waswal evenwijdig aan en op 3 cm afstand van dit referentievlak aangebracht. Vervolgens wordt beiderzijds op het mandibulaire gipsmodel op 3 cm van het markeerpunt op het retromolaarpad een referentiepunt aangebracht zodat ook hierop een referentievlak kan worden getekend. Ook de mandibulaire registratieplaat wordt vervaardigd met een waswal evenwijdig aan en op 3 cm afstand van het referentievlak. Tot slot wordt in de mond gecontroleerd of het occlusievlak evenwijdig is aan het vlak van Camper, waarna de maxillomandibulaire regis­tratie kan worden uitgevoerd.

Bron

Jayachandran S, Grey N. Fabrication of occlusal rims to record the maxillomandibular relation for complete dentures. J Prosthet Dent 2014; 112: 383-386.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 februari 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 2 - februari 2015; 112

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje