× ABONNEREN

Relatie depressie en parodontitis

Sociale tandheelkunde

Door op 06-07-2018

Parodontitis is een ontstekingsziekte die het parodontium op elke leeftijd kan aantasten. Diverse risicofactoren zijn bekend, zoals roken, een niet-gereguleerde diabetes en een infectie met specifieke paropathogenen. Leeftijd is sterk gecorreleerd aan zowel depressie als parodontitis. In dit onderzoek stond de vraag centraal of depressie en parodontitis per leeftijdsgroep van Zuid-Koreaanse volwassenen waren geassocieerd.

Voor het onderzoek werden data gebruikt uit een bevolkingsonderzoek, verricht in 2014. Ruim 4.300 volwassenen van 20 jaar en ouder deden hieraan mee. Depressie werd gemeten aan de hand van een vragenlijst en in de anamnese; parodontitis werd beoordeeld aan de hand van bloeding, aanwezigheid van tandsteen en parodontale pocketdiepte. De resultaten lieten zien dat deelnemers met parodontitis vaker ouder waren, mannelijk, getrouwd, met een laag inkomen en opleidingsniveau., Zij leden vaker aan diabetes, hypertensie en overgewicht, rookten vaker, en maakten minder gebruik van floss of andere interdentale hulpmiddelen. In de totale steekproef werd geen relatie gevonden tussen gemeten of gerapporteerde depressie en de aanwezigheid van milde of ernstige parodontitis. Echter, in de leeftijdsgroep 20-29 werd een zwakke relatie gevonden tussen parodontitis en zelfgerapporteerde depressie (OR 2,0; 95% CI 1,01-4,08). De odds ratios lieten een sterkere relatie zien tussen ernstige parodontitis en zowel zelfgerapporteerde (6,5; 95% CI 2,2-19,5) als gediagnosticeerde depressie ((7,7; 95% CI 2,0-30,4).

Conclusie. Alleen in de leeftijdsgroep van 20-29 jaar werd een duidelijke relatie gevonden tussen ernstige parodontitis en zowel gerapporteerde als gediagnosticeerde depressie.

Bron

Hwang SH, Park SG. The relationship between depression and periodontal diseases. Community Dental Health 2018; 35: 23-29.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje