× ABONNEREN

Relatie tussen BMI en cariës bij kinderen

Door op 03-07-2015

Sociale tandheelkunde

Obesitas bij kinderen is een snelgroeiend probleem in de gezondheidszorg wereldwijd. Naarmate meer sprake is van ernstige obesitas bij een kind zal deze daarvan meer problemen ondervinden tijdens de volwassenheid. Dientengevolge ligt het grote risico bij de kinderen met een extreme mate van obesitas. Het doel van onderzoek was de relatie tussen cariës in de kinderleeftijd, body mass index (BMI) en verandering in de BMI over een periode van 6 jaar te onderzoeken.

De data van dit onderzoek waren verkregen uit een Europees onderzoek naar hartproblemen onder de jeugd en uit een Deens onderzoek naar cariësprevalentie. In totaal was in 1997/1998 van 385 kinderen van 8 tot 10 jaar oud complete informatie beschikbaar over het voedingsgedrag en antropometrische en tandheelkundige gegevens. Bij de follow-up na 6 jaar (2003/2004) waren nog 280 kinderen in het onderzoek over. Aan het begin van het onderzoek was 26% van de kinderen/adolescenten cariësvrij en 39% was dat bij de follow-up. Kinderen met een normaal gewicht waren vaker cariësvrij dan kinderen met overgewicht. Lineaire regressie liet zien dat cariës bij kinderen niet geassocieerd was met BMI of met de verandering in BMI. Bij kinderen van moeders met een hoog opleidings­niveau was de relatie omgekeerd: een hoge cariëservaring was gerelateerd aan een kleiner verschil in BMI gemeten over een periode van 6 jaar, vergeleken met kinderen met een lage cariëservaring. Bij moeders met een laag opleidingsniveau werd geen relatie gevonden tussen cariëservaring en BMI (of veranderingen in BMI).

Geconcludeerd wordt dat een omgekeerde relatie werd gevonden tussen cariëservaring en BMI, doch alleen in hoge sociaaleconomische groepen. Gesuggereerd werd dat het hebben van veel cariës een marker kan zijn voor een lager risico op obesitas in de toekomst bij kinderen van hoger opgeleide moeders.

Bron

Lempert SM, Froberg K, Christesen LB, Kristensen PL, Heitmann BL. Association between body mass index and caries among children and adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 53-60.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje