× ABONNEREN

Relatie tussen chronische parodontitis en psoriasis

Door op 04-03-2016

Parodontologie

Psoriasis is een chronische infectieziekte met een prevalentie van ongeveer 2% in de algemene bevolking, die zich voornamelijk manifesteert op de huid. De risicofactoren en comorbiditeit van psoriasis komen overeen met die van parodontitis. Daarom wilden de onderzoekers weten of chronische parodontitis meer voorkomt bij patiënten met psoriasis dan bij personen zonder systemische ziekten.

In een universiteitskliniek in India werden bezoekers van de afdelingen dermatologie en parodontologie gevraagd voor respectievelijk de casus- en de controlegroep. Tot de casusgroep behoorden 33 patiënten van gemiddeld 34,6 ± 3,5 jaar oud met de door histologisch onderzoek en immunofluorescentie bevestigde diagnose psoriasis. Met de Psoriasis Area and Severity Index werd op basis van de criteria roodheid, dikte en schilfering de ernst van de psoriasis vastgesteld in de regio’s hoofd, romp en extremiteiten. Tot de controlegroep behoorden 35 personen zonder systemische ziekten met een gemiddeld leeftijd van 34,6 ± 3,5 jaar. Exclusiecriteria voor beide groepen waren tabaksgebruik, medicatiegebruik anders dan voor psoriasis en parodontale behandeling in de voorgaande 6 maanden. Beide groepen ondergingen een mondonderzoek naar slijmvliesafwijkingen en parodontitis en een radiologisch onderzoek. Parodontitis werd gediagnosticeerd bij minimaal 2 approximale locaties met pocketdiepten van minimaal 5 mm of met aanhechtingsverlies van minimaal 4 mm en radiologisch vastgesteld bij verlies van minimaal 6 mm parodontaal bot. Als laatste werden vragen gesteld over de methoden van mondverzorging.

Dagelijks tandenpoetsen werd statistisch significant door minder mensen gedaan in de casus- dan in de controlegroep. In de casusgroep werden statistisch significant minder gebitselementen en meer slijmvliesafwijkingen aangetroffen dan in de controlegroep. Parodontitis werd statistisch significant meer gediagnosticeerd in de casus- dan in de controlegroep. Regressieanalyse liet zien dat parodontale sondeerdiepten en aanhechtingsniveaus positief waren geassocieerd met de ernst van psoriasis.

Er lijkt een relatie te bestaan tussen psoriasis en chronische parodontitis. Een zwak punt van het onderzoek is dat niet de hoeveelheid orale plaque is gemeten, waardoor niet kon worden vastgesteld of de variabele tandenpoetsen een confounder was.

Bron

Sharma A, Raman A, Pradeep AR. Association of chronic periodontitis and psoriasis: periodontal status with severity of psoriasis. Oral Dis 2015; 21: 314-319.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 maart 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 3 - maart 2016; 155-156

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje