× ABONNEREN

Relatie tussen het tijdstip van zure consumpties en tanderosie

Kindertandheelkunde

Door op 08-09-2017

Met dit onderzoek werd geëvalueerd wat de invloed is van het tijdstip van de consumptie van zure producten en het moment van tandenpoetsen na zuurinname op de mate van tanderosie. De frequentie, het tijdstip en de duur van een zuurmoment zou positief gerelateerd zijn aan erosieve gebitsslijtage, uitstel van tandenpoetsen zou geen invloed hebben.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 600 volwassenen, de helft (n = 300) was verwezen vanwege tanderosie, de andere helft (n = 300) voor algehele behandeling. Patiënten met eetstoornissen, gastro-oesofageale reflux, bruxisme, gebruik van medicijnen voor xerostomie of maagzuur en zwangere vrouwen werden uitgesloten voor onderzoek. Aan de hand van de BEWE-index werd de erosie op de buccale/linguale, occlusale en buccale vlakken gescoord. Patiënten met een BEWE ≥ 12 of hoger met ten minste een score 3 in een sextant, werden ingedeeld in de groep ‘erosief’, patiënten met een BEWE ≤ 10 (geen of milde erosie) in de controlegroep. Deelnemers kregen vragen over de frequentie, het tijdstip en de duur van de consumptie van fruit, vruchtensappen, koolzuurhoudende en andere zure dranken. Ook drinkgerei, de contacttijd van de vloeistof met de gebitselementen en het moment van poetsen werden onderzocht.

Het onderzoek liet zien dat de frequentie en de duur van zure consumpties significant gecorreleerd was met de mate van erosieve slijtage. Ook de consumptie van zure dranken bleek zowel tijdens als tussen de maaltijden een positieve correlatie te hebben, net het eten van fruit tussendoor. Ook was de manier van drinken (nippen, drank lang in de mond houden, spoelen) bepalend voor de mate van tanderosie. Fruitconsumptie tijdens een maaltijd en tandenpoetsen na een maaltijd lieten geen statistische verschillen zien.

De onderzoekers concluderen dat de aandacht moet uitgaan naar advies op het gebied van eet- en drinkgedrag en niet naar het moment van poetsen. Omdat een melkgebit kwetsbaarder is voor zuur dan een permanente dentitie is deze conclusie zeker van toepassing op kinderen met erosieve slijtage.

Bron

  • O’Toole S, Bernabé E, Moazzez R, Bartlett D. Timing of dietary acid intake and erosive tooth wear: A case-control study. J Dentistry 2017; 56: 99-104.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 september 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 9 - september 2017; 461

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje