× ABONNEREN

Relatie tussen orale functie en mortaliteit

Algemene ziekteleer

Door op 09-10-2020
  • Reacties (0)

Voor de relatie tussen mondgezondheid en mortaliteit is tot nu toe vooral gebruikgemaakt van het aantal gebits­elementen als determinant, maar deze determinant heeft beperkte waarde voor de orale functie. De doelstelling van dit onderzoek was de relatie te bepalen tussen het aantal occlusale eenheden en mortaliteit.

Een cohort vrijwilligers in Frankrijk onderging gedurende de periode 2001-2014 diverse onderzoeken naar hun gezondheid. Het cohort betrof 84.160 personen met bij aanvang van het onderzoek een gemiddelde leeftijd van 42 ± 13 jaar, variërend van 16 tot 94 jaar. Gebruikte determinanten voor mondgezondheid waren indices voor orale biofilm, tandsteen en gingivitis, aantal ontbrekende gebitselementen en aantal occlusale eenheden. De onderzoekers raadpleegden na de vervolgperiode voor het gehele cohort het nationale overlijdensregister. Als een persoon was overleden, noteerden zij de doodsoorzaak. Hierbij werden 3 groepen onderscheiden: cardiovasculaire ziekten, kanker en overige oorzaken. Overige onderzoeksvariabelen waren de mogelijke confounders body mass index, glykemie, lipidemie, hartslagfrequentie, bloeddruk, tabak- en alcoholconsumptie, opleidingsniveau en sociaaleconomische status.

Tijdens de vervolgperiode van gemiddeld 8,1 ± 2,7 jaar zijn 1.670 personen overleden, 670 met kanker en 210 met cardiovasculaire ziekten als geregistreerde doodsoorzaak. Alle determinanten van mondgezondheid hadden statistisch significante correlaties met zowel mortaliteit in het algemeen als met de 3 groepen doodsoorzaken. Gecorrigeerd voor de mogelijke confounders bleek van deze determinanten alleen het aantal occlusale eenheden statistisch significant negatief gecorreleerd met cardiovasculaire ziekten als doodsoorzaak. Bij minder dan 5 occlusale eenheden waren de statistische risico’s op overlijden aan de 3 groepen doodsoorzaken als volgt: voor alle doodsoorzaken 1,72 met 95% betrouwbaarheidsinterval (CI) 1,54-1,91; voor cardiovasculaire ziekten 1,41 met CI 1,01-1,99; voor kanker 1,76 met CI 1,44-2,15; voor overige doodsoorzaken 1,85 met CI 1,55-2,20.

Conclusie. Orale functie, met als determinant het aantal occlusale eenheden, heeft voorspellende waarde voor mortaliteit ten gevolge van cardiovasculaire ziekten.

Bron

Darnaud C, Thomas F, Danchin N, Boutouyrie P, Bouchard P. Masticatory capacity and mortality: The Preventive and Clinical Investigation Center (IPC) Cohort Study. J Dent Res 2020; 99: 152-158.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 oktober 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 10 - oktober 2020; 582-583

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog