× ABONNEREN

Relatie tussen status occlusiesysteem en inname van nutriënten

Door op 05-06-2015

Gerodontologie

In 2005 is aangetoond dat de inname van nutriënten door ouderen in Zuid-Korea ondermaats was en dat dit was gerelateerd aan problemen met de algemene gezondheid. De doelstelling van het onderhavige onderzoek was na te gaan of bij ouderen in Zuid-Korea een relatie bestaat tussen de status van het occlusiesysteem en de inname van nutriënten.

Aan het onderzoek namen 420 vrouwen en 302 mannen van 65 jaar of ouder deel. Gedurende 24 uur werd alles wat zij aten en dronken geregistreerd. Met deze gegevens kon een schatting worden gemaakt van hun totale inname van energie (kcal), proteïnen, vet, koolhydraten, voedingsvezels, anorganisch materiaal, calcium, fosfor, ijzer, natrium, kalium, vitamine A, provitamine A en vitaminen A1, B1, B2, B3 en C. Met betrekking tot de status van het occlusiesysteem werd onderscheid gemaakt tussen aanwezigheid van een volledige of partiële gebitsprothese en aanwezigheid van een gave of gerestaureerde dentitie, eventueel met vaste prothetische constructies. Om verstorende factoren uit te sluiten, werden statistische correlaties, indien relevant, gecorrigeerd voor geslacht, (gezins)inkomen, opleiding, temporomandibulaire disfunctie en subjectieve kauwproblemen.

De ouderen met een volledige of partiële gebitsprothese rapporteerden 1,62 maal vaker subjectieve kauwproblemen dan de overige ouderen: 95% betrouwbaarheidsinterval 1,06-2,49. Subjectieve kauwproblemen kwamen 2,25 maal meer voor in het kwartiel van de ouderen met het laagste inkomen dan in het kwartiel van de ouderen met het hoogste inkomen: 95% betrouwbaarheidsinterval 1,12-4,50. Na correctie voor geslacht en inkomen bleken de ouderen met een volledige of partiële gebitsprothese een grotere kans op onvoldoende inname van nutriënten te hebben dan de overige ouderen. Dit verschil betrof vooral de inname van energie, proteïnen, vet, anorganisch materiaal, calcium, fosfor en vitamine B1.

In deze groep ouderen bleken slechte status van het occlusiesysteem en subjectieve kauwproblemen gerelateerd aan onvoldoende inname van nutriënten. Daarom stellen de onderzoekers voor de inname van nutriënten een integraal onderdeel te maken van een project dat als doel heeft de mondgezondheid van ouderen te bevorderen.

Bron

Choi YK, Park DY, Kim Y. Relationship between prosthodontic status and nutritional intake in the elderly in Korea: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES IV). Int J Dent Hyg 2014; 12: 285-290.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 355

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje