× ABONNEREN

Relatie tussen verlies van gebitselementen en hypertensie

Algemene ziekteleer

Door op 03-07-2020
  • Reacties (0)

Voor de westerse wereld is een relatie aangetoond tussen hypertensie en het aantal ontbrekende gebitselementen. Een belangrijke etiologische factor van hypertensie is cholesterolrijk voedsel. Omdat de Chinese bevolking een dieet nuttigt dat minder cholesterol bevat, was de doelstelling van dit onderzoek na te gaan of de genoemde relatie ook onder Chinezen aanwezig is.

(Beeld: Shutterstock)

Het onderzoek was onderdeel van de in de periode 2010-2012 uitgevoerde Shanghai Aging Study. Van de 3.836 oorspronkelijk participerende thuiswonende 50-plussers werden de personen geselecteerd bij wie 1 of meer gebitselementen ontbraken. Deze groep bestond uit 1.644 mannen (45%) en 2.033 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 70,2 ± 8,6 jaar. Hun bloeddruk werd gemeten en de diagnose hypertensie werd gesteld als de systolische druk 140 mm Hg of hoger was, als de diastolische druk 90 mm Hg of hoger was of als een arts hypertensie had vastgesteld en in het patiëntendossier had genoteerd. Daarbij werd volgens scherp gedefinieerde criteria ook nog onderscheid gemaakt tussen matige, gevorderde en ernstige hypertensie. Interviewvragen waren het aantal jaren dat onderwijs was gevolgd, de lichaamslengte en het lichaamsgewicht om de body mass index te kunnen berekenen, de medische voorgeschiedenis en het aantal ontbrekende gebitselementen. Het antwoord op deze laatste vraag werd klinisch gecontroleerd door een onderzoeker.

Het gemiddelde aantal ontbrekende gebitselementen was bij de personen met hypertensie statistisch significant groter dan bij de personen zonder hypertensie, respectievelijk bijna 11 en bijna 9. Na correctie voor alle relevante covariabelen was het ontbreken van minimaal 15 gebitselementen statistisch significant gecorreleerd met ernstige hypertensie (OR = 1,55; 95% CI = 1,09-2,20).

Conclusie. Ook onder oudere Chinezen bleek een associatie te bestaan tussen hypertensie en het aantal ontbrekende gebitselementen. Om te weten te komen of en hoe deze associatie causaal is, is het nodig een grootschalig prospectief onderzoek uit te voeren.

Bron

Da D, Wang F, Zhang H, et al. Association between tooth loss and hypertension among older Chinese adults: a community-based study. BMC Oral Health 2019; 19: 277.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog