× ABONNEREN

Reparatie en revisie 1. Repareren of vervangen van amalgaam

Door op 01-02-2001

Amalgaamrestauraties kunnen allerlei gebreken gaan vertonen. De tandarts heeft drie opties: vervangen, repareren of niet repareren. De keuze moet worden gemaakt op grond van steekhoudende argumenten. Geringe tekortkomingen die geen schade veroorzaken, kunnen beter onbehandeld blijven. Redenen voor repareren of vervangen kunnen zijn: secundaire cariës, onvoldoende approximaal contact, cervicaal overstaan, een dwars verlopende breuk, een breuk in het aangrenzende tandweefsel en aanhoudende postoperatieve sensibiliteit. Repareren leidt tot minder iatrogene schade dan volledig vervangen en heeft dus de voorkeur. Amalgaamrestauraties kunnen zowel met composiet als met amalgaam worden gerepareerd, maar een gerepareerde restauratie is minder sterk dan een restauratie uit één stuk.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje