× ABONNEREN

Repareren van composiet beter met fijne diamant

Restauratieve tandheelkunde

Door op 06-01-2017

Voor het repareren van composiet wordt zandstralen geadviseerd, maar dat is in de praktijk niet altijd haalbaar. In dit onderzoek is nagegaan met welke diamantboor het oppervlak het beste kan worden opgeruwd.

Voor het onderzoek werden 40 blokjes micro-hybride composiet (Opalis™) vervaardigd, waarvan de helft kunstmatig werd verouderd door 5.000 cycli van waterbadbehandelingen met temperatuurverschillen van 5 tot 55 °C. Daarna werden de composieten opgeruwd met medium, fijne en extra fijne vlamvormige diamantboren (#3168, 3168F en 3168FF). Er werd 10 seconden in 1 richting geslepen met waterspray koeling. De oppervlakteruwheid werd daarna met een profilometer gemeten. De resultaten staan in de tabel. Met een elektronenmicroscoop werd vastgesteld dat de medium en fijne boren een onregelmatiger oppervlak in het composiet achterlieten dan onbehandeld en/of met extra fijn bewerkt composiet.

Ook de watercontact hoek werd gemeten. Deze was niet afhankelijk van de bewerking, maar oud composiet had een kleinere watercontacthoek (beter te bevochtigen).

Na het opruwen werd de smeerlaag verwijderd door 15 seconden te etsen met 37% fosforzuur en na het aanbrengen van een 2 stapsbonding (Scotchbond™) werd voor de reparatie hetzelfde type composiet als het oude gebruikt.

Na 24 uur in water van 37 °C werd de hechtsterkte van het nieuwe aan het bestaande composiet gemeten met een trekproef. De beste hechting was bij het composiet dat met een fijne diamantboor was voorbewerkt. De hechtsterkte aan oud of nieuw composiet was niet significant verschillend (tabel).

Tabel. Ruwheid (Ra, μm, n = 3) van composiet (nieuw en oud) na behandeling met medium/fijne/extra fijne diamantboren en hechtsterkte (MPa) van het hierop aangebrachte composiet (n = 20).

Verrassend was dat de grofste boor (medium) de slechtste reparatiesterkte gaf. Daarnaast was verwacht dat het oudere composiet door microscopisch kleine scheurtjes en waterabsorptie minder zou hechten, wat niet het geval was. Ook was de hechtkracht bij voorbewerking met de extra fijne diamant redelijk, ondanks het tamelijk gladde oppervlak. De onderzoekers concluderen dat voorbewerking met een fijne diamant de beste hechting lijkt op te leveren.

Bron

  • Valente LL, Silva MF, Fonseca AS, Münchow EA, Isolan CP, Moraes RR. Effect of diamond bur grit size on composite repair. J Adhes Dent 2015; 17: 257-263.

Informatie

Auteur(s) A. van Luijk
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 januari 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 1 - januari 2017; 49-50

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje