× ABONNEREN

Repareren van glasionomeercementrestauraties

Materiaalkunde

Door op 09-09-2016

Een laboratoriumonderzoek had ten doel vast te stellen welke reparatieprocedure de grootste hechtsterkte oplevert bij een restauratie van een lichthardend glasionomeercement. Proefcilinders werden vervaardigd van Fuji II LC™. Ze werden verdeeld in 4 groepen en 12 subgroepen (afb. 1). Op de cilinders werden kleinere cilinders gehecht van hetzelfde materiaal nadat het hechtoppervlak op verschillende manieren was voorbehandeld. Vervolgens werd de afschuifsterkte bepaald. De resultaten zijn weergegeven in afbeelding 2.

Afb. 1. Verdeling van proefcilinders in 4 groepen en 12 subgroepen.

Afb. 2. Afschuifsterkte van glasionomeercement-cilinders (MPa).

De onderzoekers concluderen dat bij een reparatie die kort na het vervaardigen van de restauratie plaatsvindt, kan worden volstaan met opruwen van het hechtoppervlak. Als reparatie meer dan 24 uur later gebeurt, dan moet tevens een adhesief worden geappliceerd.

De onderzoekers merken op dat natuurlijk ook met composiet kan worden gerepareerd.

Bron

Welch D, Seesengood B, Hopp C. Surface treatments that demonstrate a significant positive effect on the shear bond strength of repaired resin-modified glass ionomer. Oper Dent 2015; 40: 403-409.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 september 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 9 - september 2016; 437

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje