× ABONNEREN

Restauraties in niet-carieuze laesies na 8 jaar

Door op 04-09-2015

Restauratieve tandheelkunde

In een klinisch experimenteel onderzoek werden 2 composieten vergeleken: een nanofijne ormocer (Ceram.X Duo™) en een microhybride composiet (Esthet.X™). Daarmee werden respectievelijk 100 en 50 klasse V-restauraties vervaardigd in niet-carieuze cervicale laesies. De preparaties omvatten het aanbrengen van een smalle glazuurbevel en een oppervlakkige bewerking van het dentine. Restaureren gebeurde na isoleren met rubberdam. Na etsen, spoelen en drogen werd een type 2-adhesief (XP Bond™) geappliceerd, gevolgd door laagsgewijs restaureren. De restauraties werden periodiek beoordeeld op retentie, sensibiliteit, randaansluiting, secundaire cariës en contour.

    Ceram.X Duo™ (n = 80) Esthet.X™(n = 40)
  Perfect Goed Perfect Goed
Retentie 80   40  
Sensibiliteit 60 20 29 11
Randaansluiting 55 25 25 15
Secundaire cariës 80   40  
Contour 60 20 28 12

Tab. Aantallen restauraties met score perfect of goed na 8 jaar.

Na 8 jaar waren nog 80 Ceram.X Duo™-restauraties en 40 Esthet.X™-restauraties in functie. Niet meer beschikbaar voor evaluatie waren 6 patiënten met 18 restauraties (12%); 12 restauraties waren verloren gegaan door retentieverlies (11%). De resultaten zijn weergegeven in de tabel. Vergelijking van de composieten gaf geen significante verschillen te zien. De onderzoekers merken op dat retentieverlies samenhing met een sterke mate van dentinesclerose, zoals die voor de behandeling was vastgesteld door visuele inspectie. Ze verbinden daaraan de aanbeveling om altijd de oppervlaktelaag van het dentine te verwijderen.

Bron

Dondi dall’Orologio G, Lorenzi R. Restorations in abrasion/erosion cervical lesions: 8-year results of a triple blind randomized controlled trial. Am J Dent 2014; 27: 245-250.

 

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 september 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 9 - september 2015; 485

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje