× ABONNEREN

Restauratieve keuzes voor endodontisch behandelde gebitselementen in de posterieure zone

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Er is geen algemeen aanvaarde praktijkrichtlijn voor de restauratie van een endodontisch behandeld gebitselement. Met een enquête onder Nederlandse tandarts-algemeen practici en tandarts-endodontologen zijn diverse restauratieve behandelkeuzes bij endodontisch behandelde (pre)molaren in kaart gebracht. De vragenlijst inventariseerde de invloed van verschillende parameters op de behandelvoorkeur. Per casus werden verdiepende vragen gesteld over de materiaalkeuze, knobbeloverkapping en het gebruik van een wortelstift. Beide groepen noemden de verticale wortelfractuur als meest voorkomende reden van extractie. Tandarts-algemeen practici wachtten langer dan tandarts-endodontologen met het vervaardigen van een definitieve restauratie bij een parodontitis apicalis. Er bleek geen verschil in voorkeur voor het type restauratie tussen een premolaar of molaar. Bij premolaren werd wel vaker een wortelstift geïndiceerd en was de locatie van de wand (dragend/niet-dragend) van invloed op de keuze voor knobbeloverkapping. Van de tandarts-algemeen practici en tandarts-endodontologen verkozen respectievelijk 51-53% en 75%-94% een partiële boven een volledige kroonpreparatie voor enkelwandige gebitselementen.

Auteursinformatie

 • M.C.F.M. de Kuijper1, 2, C.R.G. van den Breemer1, J. Nobel1, M.M.M. Gres­nigt1, 2, M.S. Cune1, 3, 4
 • Uit 1de Expertisegroep Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen van de Universiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen/Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, 2het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini ziekenhuis in Groningen, 3de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en 4de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein
 • Datum van acceptatie: 23 november 2020
 • Adres: M.C.F.M. de Kuijper, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • m.c.f.m.de.kuijper@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje