× ABONNEREN

Resultaten van de toetsingsprocedure van tandartsen met een buitenlands diploma

 • Inleiding
 • Toetsingsprocedure
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Herkomst tandartsen
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

In de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2017 hebben 138 tandartsen met een buitenlands tandartsendiploma (behaald buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland) die in Nederland hun beroep willen uitoefenen, de toetsingsprocedure voor het verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid doorlopen. De procedure bestaat uit een taal- en communicatietoets, gevolgd door beroepsinhoudelijke toetsen. Bij 68 tandartsen (49%) werden geen tekortkomingen in kennis en vaardigheden vastgesteld. Zij konden in het BIG-register worden ingeschreven voor een supervisieperiode. Bij 49 (36%) konden tekortkomingen met gerichte opleiding worden opgeheven. Bij 21 (15%) was opleiding niet mogelijk. Nagegaan werd hoeveel van de tandartsen van deze groep in 2017 in het BIG-register zijn ingeschreven. Op de peildatum waren 100 (73%) tandartsen ingeschreven. Van de 49 tandartsen die in de gelegenheid zijn gesteld een gerichte opleiding te volgen waren er 48 in opleiding gegaan: 38 hebben deze opleiding in 2017 voltooid, 9 zijn nog in opleiding en 1 staakte de opleiding. Als zij de opleiding voltooien, kan het aantal tandartsen dat na het doorlopen van de procedure in het BIG-register is ingeschreven stijgen tot 115 (83%).

Auteursinformatie

 • L.R. Kooij1 (oud-voorzitter), W. Davidse1, M.C.D.N.J.M. Huysmans1,2
 • Uit 1de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uit 2de afdeling Cariologie en Endodontologie van het Radboudumc Radboud Universiteit Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 26 april 2018
 • Adres: W. Davidse, CBGV, postbus 16114, 2500 BC Den Haag
 • w.davidse@minvws.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje