× ABONNEREN

Richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting voor preventie van endocarditis herzien

Door op 01-12-2002

De kans op endocarditis als gevolg van een medische of tandheelkundige ingreep bij een patiënt met een voor endocarditis predisponerende hartafwijking is klein. Endocarditisprofylaxe is gericht op het nog verder verlagen van dit risico. Het beschermende effect van endocarditisprofylaxe is echter nog nooit bij mensen aangetoond. Wel is het zeker dat profylaxe geen volledige bescherming biedt tegen het ontstaan van endocarditis als gevolg van een (tandheelkundige) ingreep. De in 2000 herziene richtlijnen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op gepubliceerd onderzoek. Waar dat ontbreekt, is gevaren op de ervaring van Nederlandse en buitenlandse deskundigen. De richtlijnen zijn niet uitputtend en omvatten niet alle situaties waarin profylaxe gegeven zou kunnen worden. Het doel van de richtlijnen is aan de medicus practicus en de tandarts houvast te geven in de meest voorkomende situaties. Omdat harde data vaak ontbreken, zal niet iedereen het eens zijn met de door de commissie gemaakte keuzes. De commissie realiseert zich dat lokale richtlijnen kunnen afwijken van het thans gepubliceerde advies. Voor een op maat gesneden advies kan men zich richten tot een expert in zijn of haar omgeving.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje