× ABONNEREN

Risico van erosie door dranken in schoolkantines

Door op 01-01-2012

Consumptie van zure voedingsmiddelen kan erosie van gebitselementen veroorzaken. Consumptie van deze voedingsmiddelen tijdens schooluren kan bijdragen aan het ontstaan van erosie. Om te onderzoeken in hoeverre kinderen op middelbare scholen bloot staan aan potentieel eroderende voedingsmiddelen werden 43 locaties van 37 verschillende scholen bezocht. In elke school werden alle aangeboden voedingsmiddelen geïnventariseerd en onderverdeeld in potentieel eroderend en niet-eroderend. Tevens werden leerlingenaantal, schooltype, openingstijden van de kantines en het aantal verkoopautomaten geregistreerd. In de schoolkantines bleek een groot assortiment voedingsmiddelen verkrijgbaar, waarvan een groot deel van de aangeboden dranken potentieel eroderend bleek (71,8 ± 12,9%). Het aantal voedingsmiddelen, het aantal verschillende dranken en het aantal potentieel eroderende dranken correleerden met het leerlingenaantal van de school, maar niet met het onderwijsniveau. Het aantal dranken en het aantal potentieel eroderende dranken correleerden met het aantal aanwezige verkoopautomaten en de openingsduur van de kantines.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje