× ABONNEREN

Risicofactoren bij het ontstaan van cariës: een holistische benadering

Cariologie

Door op 06-12-2019
  • Bron
  • Reacties (0)

Cariës blijft wereldwijd een groot probleem, waarbij bij het ontstaan vele determinanten in verschillende bevolkingsgroepen een rol spelen. Doel van dit onderzoek was om naast omgevings- en intraorale indicatoren de achtergrond van de moeder in kaart te brengen in relatie tot het ontstaan van cariës bij kinderen van 6-7 jaar in Zuidoost-Queensland, Australië.

In totaal namen 174 moeders en kinderen deel aan het onderzoek, waarbij het opleidingsniveau, de werkzaamheden van de moeder, en de BMI voor de zwangerschap werden vastgelegd, naast het jaarlijkse gezinsinkomen. Klinisch werden bij de kinderen gegevens verzameld betreffende de aanwezige cariës en het speeksel (buffercapaciteit, speekselsecretie gestimuleerd speeksel, S. mutans). De cariësprevalentie werd onderverdeeld in 4 groepen aan de hand van het aantal carieuze vlakken (dfm-s).

De leeftijd (p = 0,021), een lage buffercapaciteit ( p = 0,001) een lage secretiesnelheid (p = 0,011), de aanwezigheid van cariës in het verleden (p = 0,001) waren gerelateerd aan hoge dmf-s aantallen, daarnaast bleken ook het jaarlijks gezinsinkomen van < $ 30.000 (p = 0,050) en < $ 60.000 ( p = 0,033) en het werk van de moeder significant.

Conclusie. De uitkomsten van dit onderzoek laten duidelijk zien dat bij het ontstaan van cariës bij kinderen in een typisch westers geïndustrialiseerd land omgevingsfactoren, de achtergrond van de moeder en intraorale aspecten een rol spelen. Deze aspecten zullen moeten worden meegenomen bij het ontwikkelen van tandheelkundige preventie voor het gezin en verschillende bevolkingsgroepen. Clinici, epidemiologen en beleidsmakers kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om kinderen met een verhoogd cariësrisico op te sporen. Met het oog op de kosten van tandheelkundige behandeling kan deze informatie ook worden gebruikt om kosteneffectieve en patiëntgerichte preventieve zorg te plannen.

Bron

Fernando S, Tadakamadla SK, Bakr M, Scuffham PA, Johnson NW. Indicators of risk for dental caries in children: A holistic approach. JDR Clin Trans Res 2019; 4: 333-341.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 december 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 12 - december 2019; 697-698

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog