× ABONNEREN

Risicofactoren voor adulte parodontitis: polymorfismen in de interleukine-1 genfamilie

Interleukine (IL)-1a, IL-1b en IL-1 receptorantagonist (ra) zijn stoffen die een rol spelen bij de regulatie van de ontstekingsreactie in parodontale weefsels. Het doel van dit onderzoek was de distributie van bepaalde genetische variaties in de IL-1 genfamilie te onderzoeken bij patinten met ernstige parodontitis en bij controlepersonen. Ook werden roken en de aanwezigheid van Porphyromonas gingivalis en Actinobacillus actinomycetemcomitans betrokken bij het onderzoek. DNA van 53 niet-rokers en 52 rokers met ernstige adulte parodontitis en van 53 parodontaal gezonde controlepersonen werd getypeerd voor genetische variatie in de IL-1 genfamilie. De aanwezigheid van P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans werd bepaald met behulp van de kweektechniek. Een significante hogere frequentie van het genotype+ (IL-1A*2+IL-1B*2+IL-1RN*2) werd gevonden bij niet-rokende parodontitispatinten zonder kweekbare P.gingivalis en A.actinomycetemcomitans in vergelijking met de controlegroep (42,1% versus 11,3%; p = 0,0068; or 5,7, 95% ci: 1,6-19,8). Deze resultaten laten zien dat polymorfismen in het IL-1 genfamilie zijn geassocieerd met ernstige adulte parodontitis en dat deze genetische eigenschap wellicht een risicofactor is voor ernstige parodontitis.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje