× ABONNEREN

Risicofactoren voor klasse II-restauratieoverleving: een praktijkgebaseerd onderzoek

 • Inleiding
 • Materiaal en methoden
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord
 • Verantwoording

Samenvatting

Het doel van dit praktijkgebaseerde cohortonderzoek was na te gaan wat de prestaties en de invloed zijn van mogelijke praktijk-, patiënt-, gebitselement- en restauratiegerelateerde variabelen van klasse II-restauraties. Daartoe werden elektronische patiëntendossiers van 11 Nederlandse tandartspraktijken verzameld en konden 31.472 restauraties, geplaatst tussen januari 2015 en oktober 2017, worden gevolgd. De observatietijd van restauraties varieerde van 0 tot 2,7 jaar, resulterend in een gemiddelde Annual Failure Rate (AFR) van 7,8% na 2 jaar. Er bestaat echter een grote variatie in AFR’s tussen de verschillende behandelaars, variërend tussen 3,6% en 11,4%. Een overvloed aan patiëntgerelateerde variabelen zoals leeftijd, algemene gezondheid, parodontale status, cariësrisico en aanwezigheid van parafunctionele gewoontes en tand- of restauratiegerelateerde factoren, vergroot het risico op herbehandeling. Restauraties geplaatst vanwege een breuk liepen een groter risico op falen dan restauraties vanwege cariës. Dit onderzoek toonde aan dat een brede variatie van risicofactoren op praktijk-, patiënt- en tandniveau van invloed zijn op de overleving van klasse II-restauraties.

Auteursinformatie

 • M. Laske, N.J.M. Opdam, E.M. Bronkhorst, J.C.C. Braspenning, M.C.D.N.J.M. Huysmans
 • Uit de afdeling Tandheelkunde van het RadboudUMC
 • Datum van acceptatie:27 februari 2020
 • Adres: dr. M. Laske, RadboudUMC, Philips van Leydenlaan 25, 6525 EX Nijmegen
 • mark.laske@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje