× ABONNEREN

Rubberdamgebruik onder vijfde- en zesdejaars tandheelkundestudenten in Nederland

  • Inleiding
  • Materiaal en methode
  • Discussie
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Rubberdam wordt vaak gebruikt bij restauratieve behandelingen. De basis ligt hiervoor binnen de opleidingen. Dit enquête-onderzoek bracht diverse aspecten van het rubberdamgebruik bij vijfde- en zesdejaars tandheelkundestudenten van de 3 Nederlandse opleidingen in kaart volgens het COM-B model. Dit model verklaart gedrag vanuit 3 factoren: capaciteit, gelegenheid en motivatie. In de periode februari-augustus 2022 werden 81 vragenlijsten compleet ingevuld. Er bleken significante verschillen op alle 3 de factoren. Zo voelden Nijmeegse studenten zich zekerder dan Groningse bij het aanbrengen van rubberdam in het front (capaciteit). De stimulering van rubberdamgebruik door docenten was significant minder bij Nijmeegse studenten (gelegenheid). Groningse studenten vonden rubberdam vaker belangrijker voor de levensduur van directe restauraties (motivatie). Het aanbrengen van rubberdam bij subgingivale randen werd als het lastigst ervaren en vaardigheiden omtrent wekedelenmanipulatie zou een aanvulling zijn voor de docenten. Binnen het klinisch onderwijs in Nederland is meer aandacht nodig voor deze praktische vaardigheden.

Auteursinformatie

  • M.C.F.M. de Kuijper1,2, K. Tenge1, M.M.M. Gresnigt1,2
  • Uit 1de Expertisegroep Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CMT) van Rijksuniversiteit Groningen, UMC Groningen en 2het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini ziekenhuis in Groningen
  • Datum van acceptatie: 20 december 2022
  • Adres: dr. M.C.F.M. de Kuijper, CTM, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
  • m.c.f.m.de.kuijper@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje