× ABONNEREN

Rugae palatinae simuleren in een volledige gebitsprothese

Door op 08-04-2016

Prothetische tandheelkunde

Mensen die voor de eerste keer moeten functioneren met een volledige gebitsprothese, of alleen een maxillaire of tegelijkertijd een maxillaire en een mandibulaire, hebben meestal adaptatieproblemen en daardoor enkele klachten. Een van die adaptatieproblemen is de spraak. De ernst van de spraakproblemen is afhankelijk van de wijze waarop de patiënt reageert op of kan omgaan met de vervorming van klanken. Hoewel de spraakproblematiek doorgaans na een periode van adaptatie meevalt, blijven sommige patiënten klachten houden. Als patiënten klagen over vervorming van de spraak komt dat meestal doordat de tong tijdens het spreken enkele vertrouwde, onbewust gebruikte orale oriëntatiepunten mist en daardoor afwijkend functioneert. Oriëntatiepunten zijn onder andere de rugae palatinae. Het simuleren van de rugae palatinae op het meestal glad afgewerkte palatinale oppervlak van een volledige maxillaire gebitsprothese zou patiënten kunnen ondersteunen bij de spraakadaptatie. In het onderhavige artikel wordt een methode beschreven om dit technisch gezien eenvoudig en nauwkeurig mogelijk te maken.

De methode begint met het nemen van een alginaatafdruk van de edentate maxilla met een confectieafdruklepel. In de afdruk moet de anatomie van de palatinale mucosa nauwkeurig zijn weergegeven. Daarna wordt uit de afdruk een model van harde gips gemaakt. Op dit model wordt een 0,5 mm dikke laag van een thermoplastisch materiaal gemodelleerd. Deze basisplaat wordt van het model verwijderd en afgewerkt. Vervolgens wordt in de basisplaat ter plaatse van de rugae palatinae een siliconen afdrukmateriaal aangebracht dat doorgaans wordt toegepast om de maxillomandibulaire relatie vast te leggen. Als de basisplaat op het model is geplaatst, wordt deze stevig aangedrukt zodat het siliconen materiaal een weergave wordt van de rugae palatinae en de directe omgeving daarvan. Tot slot wordt de laag siliconen zo nauwkeurig mogelijk gepositioneerd en met was bevestigd op het palatinale deel van de in was opgestelde gebitsprothese. De laatste fase van de vervaardiging van de gebitsprothese is verder niet afwijkend.

Bron

Cho S-H, Nagy WW. Using a thermoplastic sheet to add palatal rugae to a complete removable dental prosthesis. J Prosthet Dent 2015; 114: 464-465.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 april 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 4 - april 2016; 221-222

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje