× ABONNEREN

Scholing in de tandheelkundige radiologie

  • Inleiding
  • Onderwijs aan studenten tandheelkunde
  • Onderwijs aan huidige zorgverleners
  • Afsluiting
  • Literatuur

Samenvatting

Röntgendiagnostiek is een essentieel onderdeel van de dagelijkse praktijkvoering. Vanwege het potentieel schadelijke karakter van ioniserende straling wordt het klinisch gebruik van de röntgenopname ingekaderd door klinische richtlijnen en wettelijke regelgeving. Studenten krijgen een intensieve theoretische en praktische training in praktische en theoretische radiologie, met als doel het verkrijgen van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten’. Aanbevolen wordt uitbreiding van het onderwijs met de vereiste kennisgebieden ter verkrijging van het certificaat ‘Eindtermen Stralingshygiëne voor het gebruik van CBCT-toestellen door tandartsen’. Tandartsen-algemeen practici worden geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving, op alle vlakken van de praktijkvoering. Een van de grootste wettelijke veranderingen op het gebied van de tandheelkundige radiologie is het in werking treden van het ‘Besluit stralingsbescherming’ in 2014. Een grote groep tandartsen wordt daarnaast geconfronteerd met de overgang van conventionele naar digitale röntgenbeelden, met alle uitdagingen en veranderingen in de dagelijkse praktijk van dien.

Auteursinformatie

  • W.J.M. van der Sanden1, C.M. Kreulen2, W.E.R. Berkhout3
  • Uit 1de vakgroep Kwaliteit en veiligheid van mondzorg en 2de vakgroep Orale Functieleer, afdeling Tandheelkunde, van het Radboudumc inNijmegen en 3de sectie Orale Radiologie, afdeling Mondgezondheids­wetenschappen, van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
  • Datum van acceptatie: 16 oktober 2015
  • Adres: dr. W.J.M. van der Sanden, Radboudumc, 309 Tandheelkunde, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen 
  • Wil.vanderSanden@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje