× ABONNEREN

Schuldgevoel ouders van kinderen met early childhood caries

Kindertandheelkunde

Door op 04-05-2018

Doel van dit onderzoek was na te gaan of ouders zich schuldig voelden aan de Early Childhood Caries (ECC; gedefinieerd als 1 of meerdere aangetaste melkelementen bij een kind jonger dan 6 jaar) van hun kind en of er een relatie was met de sociaaleconomische en demografische status en psychologische factoren.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1.313 ouder-kindparen, waarvan de kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud waren. Ouders kregen vragen over hun sociaaleconomische en demografische achtergrond en over hun schuldgevoel gerelateerd aan de tandheelkundige problemen bij hun kind, waarbij gevraagd werd of deze problemen vermeden hadden kunnen worden. Bij de kinderen deden 16 getrainde tandartsen (κ > 0,8) een mondonderzoek waarbij de mondhygiëne, de malocclusie en tandheelkundig trauma werd gescoord. Ook werd het dmft-getal bepaald, waarbij er een indeling werd gemaakt naar de ernst van de ECC.

Van de ouders voelden zich 24% schuldig aan de tandheelkundige situatie van hun kinderen; 26,3% aan de aanwezige cariës, 39,8% aan de malocclusie en 29,1% aan tandheelkundig trauma. Van de ouders met een schuld­gevoel dacht 54% dat de kinderen problemen in hun gebit hadden, waarbij 82% dacht dat de problemen bij hun kinderen voorkomen had kunnen worden. Schuldgevoel van de ouders was significant gecorreleerd aan de cariës­activiteit op jonge leeftijd en psychologische variabelen, zoals de gedachte dat hun kind problemen in haar of zijn gebit had en de gedachte dat de problemen voorkomen hadden kunnen worden.

Conclusie. Ouders voelden zich schuldiger naar mate het kindergebit slechter is. Het schuldgevoel neemt toe wanneer ouders geloven dat er tandheelkundige problemen zijn en deze voorkomen hadden kunnen worden.

Bron

Carvalho TS, Abanto J, Pinheiro ECM, Lussi A, Bönecker M. Early childhood caries and psychological perceptions on child’s oral health increase the feeling of guilt in parents: an epidemiological survey. Int J Paediatr Dent 2018; 28: 23-32.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 mei 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 05 - mei 2018; 291

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje