× ABONNEREN

Scoren van vroege wondgenezing van orale zachte weefsels: een systematisch literatuuronderzoek

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Tot op heden bestaat er geen algemeen geaccepteerd evaluatiesysteem voor het beoordelen van vroege genezingsprocessen van zachte weefsels na orale chirurgie. Het doel van dit literatuuronderzoek was variabelen te identificeren die worden gebruikt ter beoordeling van vroege wondgenezing van zachte weefsels in de mond. Hiertoe werden de PubMed en Cochrane databanken doorzocht tot en met 1 maart 2022. Een artikel werd geselecteerd als er scores werden gepresenteerd voor wondgenezing na het uitvoeren van een mucoperiostale flapoperatie, met primaire genezing als doel. De zoekopdracht leverde 2.286 unieke artikelen op, waarvan er 31 aan de inclusiecriteria voldeden. Over het algemeen werden de variabelen/indexen onnauwkeurig gedefinieerd en was er geen eenduidigheid. Alles overziend werden de volgende 6 variabelen relevant geacht voor het scoren van de vroege genezing van zachte weefsels: primaire sluiting, necrose, roodheid, zwelling, bloeding en pusvorming.

Auteursinformatie

 • A. Bethlem, D.E. Slot, G.A. van der Weijden
 • Uit de afdeling Parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 2 januari 2024
 • Adres: prof. dr. G.A. van der Weijden, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • ga.vd.weijden@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje