× ABONNEREN

Selectie van halitosepatiënten met sociale angst

Algemene ziekteleer

Door op 03-05-2019

Vaak heeft de beleving van of angst voor het hebben van halitose gevolgen voor het sociaal functioneren. Om met een vragenlijst de emotionele, cognitieve en gedragsmatige gevolgen van halitose in kaart te brengen, hebben de onderzoekers de uit 18 vragen bestaande Halitosis Consequences Inventory (ICH) ontwikkeld. Het doel van het onderzoek was de betrouwbaarheid, de sensitiviteit en de specificiteit van de ICH te bepalen en na te gaan of de ICH-score is gerelateerd aan sociale angst.

Participanten van de experimentele onderzoeksgroep waren 411 personen die zichzelf bij een halitosekliniek (164) of reagerend op een internetoproep (247) hadden gemeld met een klacht over halitose. De controlegroep bestond uit 25 studenten zonder subjectieve halitose en met een score van maximaal 6 op de ICH. Naast de ICH vulden de participanten van de experimentele groep die zich via internet hadden gemeld en de controlegroep een sociodemografische vragenlijst in en 5 vragenlijsten over sociale angst: de Social Anxiety Disorder Scale (SADS), de Fear of Negative Evaluation Scale (FNE), de Liebowitz Social Anxiety Scale Self Report (LSAS-SR), de Social Phobia Inventory (SPIN) en de verkorte versie daarvan (Mini-SPIN). Al eerder hadden de bezoekers van de halitosekliniek alleen de ICH, de SADS en de FNE ingevuld.

Statistische analyse van de onderzoeksgegevens bracht aan het licht dat de betrouwbaarheid van de ICH uitstekend was (Cronbach’s alfa = 0,93). Verder bleken positieve en negatieve scores voor sociale angst, vooral die van de SADS en de LSAS-SR, statistisch significant gerelateerd aan de gemiddelde positieve en negatieve scores op de ICH. Als de grenswaarde van de ICH werd gesteld op 6,5 bereikten de sensitiviteit en de specificiteit respectievelijk waarden van bijna 96 en 88%.

Conclusie. De ICH is een betrouwbare vragenlijst om de psychische gevolgen van halitose te registreren en om halitosepatiënten met sociale angst te selecteren.

Bron

Duarte da Conceicao M, Giudice FS, de Francisco Carvalho L. The Halitosis Consequences Inventory: psychometric properties and relationship with social anxiety disorder. BDJ Open 2018; 4: 18002.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 mei 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 05 - mei 2019; 269

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje