× ABONNEREN

Serie: Hora est. Algemene conclusies promotieonderzoek naar regionale monddroogte

Door op 04-09-2023
  • Inleiding
  • Probleemstelling
  • Promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Het ontstaan van een droge mond kent een complexe etiologie. Daardoor is de diagnostiek van een droge mond ingewikkeld. Tot dusver was deze diagnostiek vooral gericht op het vaststellen van de totale monddroogte, zonder rekening te houden met regionale verschillen binnen de mond. Dit onderzoek toonde onder andere aan dat er unieke patronen van droogte in de mond zijn, die een eigen oorzaak hebben. Zo ervaarden patiënten die leiden aan het syndroom van Sjögren vooral droogte van het achterste deel van het verhemelte. Patiënten met een droge mond ten gevolge van de bijwerkingen van medicijnengebruik daarentegen ervaarden het voorste deel van de tong als het meest droog. Deze bevindingen suggereren dat het in kaart brengen van de intraorale monddroogte een nuttig diagnostisch hulpmiddel kan zijn om onderscheid te maken tussen mogelijke oorzaken van monddroogte.

Auteursinformatie

  • Z. Assy1. H.S. Brand1, D.H.J. Jager2, F.J. Bikker1
  • Uit 1de afdeling Orale Biochemie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 2de afdeling Mond-, Kaak en Aangezichtschirurgie, Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc in Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 22 juni 2023
  • Adres: mw. dr. Z. Assy, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • z.assy@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje