× ABONNEREN

Serie: Hora est. Langetermijneffecten van de behandeling van kinderkanker op de mondgezondheid

 • Inleiding
 • Promotieonderzoek
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Luistertip
 • Verantwoording

Samenvatting

De 5-jaarsoverleving van kinderkanker is de laatste jaren gestegen naar ongeveer 80%. De behandeling van kinderkanker kan echter ernstige gevolgen hebben voor de algemene gezondheid op latere leeftijd. Van de overlevers (survivors) ervaart 75% 1 of meerdere late effecten. Doel van het promotieonderzoek was meer inzicht te verkrijgen in de langetermijneffecten van de behandeling van kinderkanker op de mondgezondheid, 15 jaar of langer na diagnose. Uit dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de Dutch Childhood Cancer Survivor Study Late Effects 2 (DCCSS LATER 2 Studie), bleek dat orale complicaties zoals afwijkingen in de tandontwikkeling en hyposalivatie frequent voorkomen. De belangrijkste risicofactoren zijn hoofd-halsradiotherapie op de speekselklieren, (alkylerende) cytostatica en leeftijd bij kankerdiagnose. Het is van belang dat tandartsen op de hoogte zijn van kinderkanker in de voorgeschiedenis van hun patiënt en de daarvoor gegeven behandeling. Regelmatige bezoeken aan de tandarts zijn een essentieel onderdeel van langetermijnzorg aan survivors van kinderkanker.

Auteursinformatie

 • J. Stolze1,2,3, H.S. Brand3, J.E. Raber-Durlacher4, D. Bresters2
 • Uit het 1de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het UMC Utrecht, 2het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht en de secties/afdelingen 3Orale Biochemie en 4Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 24 januari 2024
 • Adres: mw. dr. J. Stolze, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
 • j.stolze@umcutrecht.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje