× ABONNEREN

Serie: Hora est. Levensduur van restauraties: practicebased onderzoek in Nederland

Door op 06-09-2019
  • Inleiding
  • Het promotieonderzoek
  • Beschouwing en conclusies
  • Literatuur

Samenvatting

Hoewel composiet- en indirecte restauraties al vele jaren gebruikt worden in de mondzorg, is er een gebrek aan klinische onderzoeken waarin de overleving van deze in de algemene praktijk geplaatste restauraties wordt onderzocht. De belangrijkste doelstelling van dit promotieonderzoek was de invloed van mogelijke aan de praktijk/behandelaar-, patiënt- en gebitselement/restauratie gerelateerde risicofactoren op de levensduur van directe restauraties te onderzoeken. Een grote database van elektronische patiëntendossiers van algemeen practici binnen het practice based researchnetwerk Nijmegen (PBRN) maakte het mogelijk de onderzoeksvragen te beantwoorden. Behandelaars binnen het PBRN plaatsten restauraties met een levensduur van gemiddeld 12 jaar, maar er bestonden aanzienlijke verschillen tussen behandelaars. Individuele patiëntrisicofactoren zoals algemene gezondheidsscore, parodontale status, risico op bruxisme en vooral cariësrisico, spelen een grote rol bij het falen van een restauratie. Restauraties in molaren, restauraties met meerdere behandelde vlakken en restauraties geplaatst in endodontisch behandelde gebitselementen hebben een groter risico op een interventie.

Auteursinformatie

  • M. Laske
  • Uit de afdeling Tandheelkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen
  • Datum van acceptatie: 17 juni 2019
  • Adres: dr. M. Laske, Philips van Leydenlaan 25, huispost 309, postbus 9101, 6525 EX Nijmegen
  • mark.laske@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje