× ABONNEREN

Serie: Hora est. Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van obstructieve slaapapneu

Door op 06-06-2023
  • Inleiding
  • Beschrijving van het afgeronde promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur

Samenvatting

Identificatie van fenotypen en endotypen draagt bij tot een beter begrip van de complexe pathofysiologie en heterogene klinische presentatie van obstructieve slaapapneu. Het algemene doel van dit proefschrift was om de toegevoegde waarde te bepalen van potentiële voorspellers; risicofactoren geassocieerd met obstructieve slaapapneu en factoren die het behandelresultaat beïnvloeden. Door middel van het vaststellen van voorspellers kan de specificiteit en sensitiviteit van diagnostiek worden verhoogd. Daarnaast kunnen deze voorspellers richting geven tijdens de keuze uit de verschillende behandelopties, wat vervolgens zou kunnen leiden tot toename van het behandelsucces. De onderzochte fenotypen in dit promotieonderzoek waren: snurkgeluiden, gebitsparameters en positieafhankelijkheid. Ook is de voorspellende waarde van specifieke manoeuvres en hulpmiddelen tijdens een slaapendoscopie onderzocht voor behandelsucces met een mandibulair repositieapparaat. Tot slot is er onderzoek gedaan naar de innovatieve behandeling: nervus hypoglossus stimulatie.

Auteursinformatie

  • P.F.N. Bosschieter
  • Post-doctoral Scholar van de Stanford University School of Medicine, Californië, Verenigde Staten
  • Datum van acceptatie: 19 april 2023
  • Adres: mw. dr. P.F.N. Bosschieter, Stanford University School of Medicine, 450 Broadway f2, Redwood City, CA 94063, USA
  • pfnb@stanford.edu

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje