× ABONNEREN

Serie: Hora est. Ouderen in de tandartspraktijk: mondgezondheid en mondzorgverlening

Door op 11-10-2022
 • Inleiding
 • Promotieonderzoek
 • De oudere in de tandartspraktijk
 • Beoordeling mondgezondheid
 • Barrières ervaren door tandartsen
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

In het proefschrift wordt de mondgezondheid beschreven van thuiswonende ouderen die de tandartspraktijk bezoeken. Zowel gezien vanuit het perspectief van de oudere als van de tandarts. Daarnaast wordt de door tandartsen verleende mondzorg en de barrières die zij daarbij kunnen ervaren in kaart gebracht. Vooral relatief gezonde, hoger opgeleide ouderen met een eigen dentitie bezoeken de tandarts. Naarmate deze ouder worden, krijgen zij te maken met toenemende gezondheidsproblemen, meer medicijngebruik en problemen met de mondgezondheid. Uit het onderzoek bleek dat de leeftijd van 75 jaar een omslagpunt lijkt te zijn voor de mondgezondheid. De mondgezondheid werd door de oudere zelf positiever beoordeeld dan door de tandarts. De mondzorgverlening door de tandarts was vooral gericht op curatie en behoud van de dentitie. De barrières in de mondzorgverlening door tandartsen hingen vooral samen met gezondheidsproblemen, onbegrepen gedrag en slechte dagelijkse mondverzorging van de oudere. Uit eerder onderzoek bleek dat barrières bij tandartsen samenhangen met kennis, praktijkomstandigheden en de financiële vergoeding van het werk.

Auteursinformatie

 • P.C. Bots-van ’t Spijker
 • Uit de sectie Maatschappij en Mondgezondheid (MMG) van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 2 september 2022
 • Adres: mw. dr. P.C. Bots-van ’t Spijker, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • nellekebvts@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje