× ABONNEREN

Serie: Hora est. Verkorte tandboog en levenskwaliteit

Door op 07-09-2018
  • Inleiding
  • Het promotieonderzoek
  • Conclusies en aanbevelingen
  • Literatuur

Samenvatting

De vraag van dit promotieonderzoek was of het verkorte-tandboogconcept inmiddels een achterhaalde behandelstrategie is. Om hierop antwoord te vinden, werd een systematisch literatuuronderzoek naar de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van mensen met ontbrekende gebitselementen verricht, dossieronderzoek uitgevoerd en een enquête-onderzoek gehouden onder mensen met en zonder een verkorte tandboog om de bestendigheid en het klinisch verloop van verkorte tandbogen en specifiek de invloed van verkorte tandbogen op levenskwaliteit te onderzoeken. Ten slotte werd met semigestructureerde interviews de beleving en gevoelens ten aanzien van afwezige molaren en prothetische vervanging onderzocht. Patiënten met verkorte tandbogen ervaren een vergelijkbare mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit als mensen met complete tandbogen, verkorte tandbogen kunnen 30 jaar en langer goed functioneren. Bij gezamenlijke besluitvorming om het verkorte-tandboogconcept toe te passen, is het van belang dat onderliggende thema’s die een rol kunnen spelen bij het hebben of behandelen van verkorte tandbogen ter sprake komen.

Auteursinformatie

  • A.E. Gerritsen
  • Uit de vakgroep Orale Functieleer, afdeling Tandheelkunde van het Radboud universitair medisch centrum
  • Datum van acceptatie: 9 juli 2018
  • Adres: Philips van Leydenlaan 25, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
  • anneloes.gerritsen@radboudumc.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje