× ABONNEREN

Serie: Hora est. Voorspelbaarheid en langetermijneffecten van MRA-behandeling bij obstructieve slaapapneu

Door op 06-12-2022
  • Inleiding
  • Promotieonderzoek
  • Conclusie
  • Literatuur
  •  

Samenvatting

Obstructieve slaapapneu is een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door herhaaldelijke obstructies van de bovenste luchtweg tijdens de slaap. Deze stoornis kan worden behandeld door middel van een mandibulair repositieapparaat dat de mandibula in een voorwaartse positie plaatst. Hierdoor kunnen obstructies van de bovenste luchtweg worden voorkomen. Er bestaan verschillende modellen van het mandibulair repositieapparaat, echter een klinisch significant verschil in effectiviteit is op basis van bestaande literatuur niet gevonden. Daarnaast bleek in een gerandomiseerd crossover-onderzoek het effect van een nieuw, zogenoemd confectie mandibulair repositieapparaat even effectief als een op maat gemaakt repositieapparaat. Ook na 10 jaar gebruik bleek een mandibulair repositieapparaat succesvol als behandeling van obstructieve slaapapneu. Er moet echter wel aandacht worden besteed aan het minimaliseren van tandheelkundige bijwerkingen, zoals tandverplaatsingen.

Auteursinformatie

  • J.A.M. Uniken Venema
  • Uit de afdeling Orofaciale Pijn en Disfunctie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 24 oktober 2022
  • Adres: mw. dr. J.A.M. Uniken Venema, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • j.a.m.unikenvenema@acta.nl; JUVante.mondzorg@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje