× ABONNEREN

Serie: Medicamenten en mondzorg. Is er nog indicatie voor bacteriologisch onderzoek bij parodontitis?

Door op 05-10-2018
 • Het ontstaan van klinische parodontale microbiologie
 • Latere ontwikkelingen
 • Stand van zaken in Nederland
 • Protocol voor het gebruik van antibiotica
 • Peri-implantitis
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Klinische microbiologie neemt inmiddels een belangrijke plaats in binnen de parodontologie en de orale implantologie als aanvullend diagnosticum en voor behandelplanning, vooral bij het rationeel gebruik van antibiotica. Deze zienswijze sluit aan bij de nadrukkelijke oproep van de World Health Organization en de Europese Unie om prudent om te gaan met antibiotica vanwege een wereldwijde toename in antibioticumresistentie. Daarnaast kunnen antibiotica bijwerkingen geven zoals verstoring van de darmflora en het orale milieu met soms ernstige pathologie tot gevolg. Hyposalivatie na antibioticumgebruik kan leiden tot een mondmilieu waarin cariës zich sneller kan ontwikkelen.

Auteursinformatie

 • A.J. van Winkelhoff, F. Abbas
 • Uit het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch ­Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 5 augustus 2018
 • Adres: prof. dr. A.J. van Winkelhoff, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • a.j.van.winkelhoff@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje