× ABONNEREN

Serie: Medicamenten en mondzorg. Mechanismen van interacties van medicamenten

 • Inleiding
 • Farmacokinetiek
 • Systemische ziekten en farmacokinetiek
 • Interacties tijdens de verschillende kinetische processen
 • Epiloog
 • Literatuur
 •  

Samenvatting

Interacties tussen medicamenten of van een medicament met een ander product dat een patiënt gebruikt, kunnen leiden tot het onwerkzaam worden van een medicament of tot versterking van de bijwerkingen. Door een goede anamnese weet een tandarts vaak wel welke medicamenten een patiënt gebruikt en kan daarmee bij het voorschrijven van een medicament rekening worden gehouden. Zelfzorgmiddelen en specifieke voedingsmiddelen worden vaak niet spontaan door een patiënt gemeld, maar kunnen wel interacties aangaan met een medicament dat wordt voorgeschreven. Een tandarts moet op de hoogte zijn van de interacties die een voorgeschreven medicament kan aangaan met de andere medicamenten en producten die een patiënt gebruikt. Tandartsen moeten daarom actief naar deze medicamenten en producten vragen en deze gegevens vastleggen in het patiëntendossier.

Auteursinformatie

 • A. Vissink1, C. de Baat3, D.J. Brinkman4, W. Roggen2, B. Stegenga1, F.K.L. Spijkervet1
 • Uit 1 de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en 2het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen, 3de afdeling Orale Functieleer van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen en 4de sectie Farmacotherapie, afdeling Interne Geneeskunde, van het Amsterdam UMC
 • Datum van acceptatie: 5 november 2018
 • Adres: prof. dr. A. Vissink, UMC Groningen, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen
 • a.vissink@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje