× ABONNEREN

Serie: Medicamenten en mondzorg. Medicamenten die angio-oedeem en/of urticaria kunnen induceren

 • Inleiding
 • Angio-oedeem en urticaria
 • Typen angio-oedeem
 • Verworven angio-oedeem door ACE-remmers
 • Verworven angio-oedeem door andere medicamenten
 • Urticaria
 • Slotbeschouwingen
 •   Literatuur

Samenvatting

Angio-oedeem ontstaat door toegenomen dilatatie en permeabiliteit van arteriën, resulterend in effusie van vocht. Bij angio-oedeem wordt onderscheid gemaakt tussen erfelijk en verworven angio-oedeem en deze typen hebben 3 respectievelijk 4 subtypen. Groepen medicamenten die angio-oedeem kunnen induceren zijn onder andere ACE-remmers, angiotensinereceptorblokkers, dipeptidylpeptidase-4-remmers, trombolytica en immunosuppressiva. Urticaria wordt gekenmerkt door rode, licht verheven zwellingen die meestal gepaard gaan met hevige jeuk en kan worden onderverdeeld in een acuut en een chronisch type. Mestcellen in de buitenste huid- of slijmvlieslaag geven veel histamine af en daardoor wordt de permeabiliteit en de dilatatie van haarvaten gestimuleerd en vindt effusie van vocht plaats. Medicamenten die urticaria kunnen induceren, behoren onder andere tot de volgende groepen: analgetica, anesthetica, antibiotica, antidepressiva, antihistaminica, antihypertensiva, antimycotica, corticosteroïden, H2-antagonisten, oncolytica, spierrelaxantia, trombocytenaggregatieremmers en vaccins. Medische anamnese en attentie bij het toedienen en voorschrijven van anesthetica, analgetica en antibiotica zijn van groot belang ter preventie of behandeling van angio-oedeem en/of urticaria.

Auteursinformatie

 • C. de Baat1,2, P.G.M.A. Zweers3, F.R. Rozema4,5, M.C. Bolling6, A. Vissink7
 • Uit 1voorheen werkzaam bij de afdeling Orale Functieleer van het Radboudumc in Nijmegen, 2Fresh Unieke Mondzorg in Woerden, 3het Bijwerkingen Centrum LAREB in ’s Hertogenbosch, 4de afdeling Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 5de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Amsterdam UMC/Universiteit van Amsterdam, 6de afdeling Dermatologie van het UMC Groningen en 7de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het UMC Groningen/Rijksuniversiteit Groningen
 • Datum van acceptatie: 4 januari 2021
 • Adres: em. prof. dr. C. de Baat, Oudelandseweg 78, 2981 BV Ridderkerk
 • debaat_cees@hotmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje