× ABONNEREN

Serie: Onderwijs en de tandarts anno 2025. De externe praktijkstage: proeven aan de beroepsuitoefening als tandarts

 • Inleiding
 • Werkplekleren
 • Ervaringen met werkplekleren in de tandheelkunde
 • Contouren voor een externe praktijkstage in Nederland
 • Nabeschouwing
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Het praktisch onderwijs van de opleidingen tandheelkunde is in Nederland voor een belangrijk deel georganiseerd binnen de muren van de onderwijsinstelling. Terwijl bij veel andere medische opleidingen het praktisch onderwijs in ruime mate plaatsvindt in de beroepsomgeving. De externe praktijkstage is een vorm van werkplekleren waarmee bij buitenlandse opleidingen tandheelkunde, zowel door studenten als tandartsbegeleiders, positieve ervaringen zijn opgedaan. De Nederlandse opleidingen tandheelkunde hebben het gezamenlijke plan om praktijkstages in tandartspraktijken op te zetten voor masterstudenten in het laatste jaar de studie. Doel van deze externe praktijkstage is dat studenten in de afsluitende fase van hun opleiding de opgedane kennis en vaardigheden leren toepassen in een concrete beroepsomgeving. Het gaat daarbij zowel om het klinisch-tandheelkundig handelen als het kunnen organiseren van mondzorg aan patiënten en alles wat daarbij komt kijken. In dit artikel worden de contouren beschreven van dit programma.
 

 

Auteursinformatie

 • J.J.M. Bruers1,2, H.W. van Bruggen1, B.J. Kooistra-Akse3, W.J.M. van der Sanden4
 • Uit 1de sectie Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 2 de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht, 3 het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen en 4 de afdeling Tandheelkunde, Kwaliteit en Veiligheid van Mondzorg van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen
 • Datum van acceptatie: 25 juni 2020
 • Adres: prof. dr. J.J.M. Bruers, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • j.bruers@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje