× ABONNEREN

Serie: Onderwijs en de tandarts anno 2025. Een interfacultaire Landelijke Voortgangstoets Tandheelkunde als toekomstige toetsmethode?

Door op 06-09-2019
 • Inleiding
 • Voortgangstoets geneeskunde
 • Waarom een voortgangstoets?
 • Waar bestaat de iVTG uit?
 • Hoe komt de toets tot stand?
 • Wat levert de voortgangstoets op?
 • Wat zijn voorwaarden?
 • Zijn er ook nadelen?
 • Is een voortgangstoets ook zinvol voor de tandheelkundeopleidingen?
 • Wat kan het de beroepsgroep van tandartsen opleveren?
 • Literatuur

Samenvatting

De interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) is een meetinstrument dat bestaat uit ongeveer 200 vragen om de kennisontwikkeling van studenten Geneeskunde tijdens hun studie te meten. De iVTG bestaat uit 4 toetsen per studiejaar. Toekomstige versies van de iVTG zullen waarschijnlijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde toetsafname via de computer. Een van de hoofddoelen van de iVTG is om het zogenoemde learning to the test-effect tegen te gaan. Bijkomende voordelen zijn dat studenten en docenten gedetailleerde feedback krijgen over de beheersing van kennis en waar lacunes in kennis of het curriculum bij meerdere instellingen voorkomen. Een voortgangstoets voor het tandheelkundig onderwijs in Nederland is goed denkbaar, omdat de doelstellingen van een voortgangstoets goed aansluiten bij het gemeenschappelijke kader zoals beschreven in het Raamplan Tandheelkunde, dat gedeeld wordt door de huidige 3 tandheelkundeopleidingen. Een basis voor het starten van een voortgangstoets voor de studie tandheelkunde zou de huidige ‘Overalltoets’ van het ACTA kunnen vormen.

Auteursinformatie

 • S. Draaijer1, J. Donkers2, D.E. van Diermen3
 • Uit 1de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, 2de afdeling Onderwijsontwikkeling & Onderwijsresearch, faculteit Health, Medicine and Lifes Sciences, van de Maastricht University en 3de afdeling Oral Medicine van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 2 juli 2019
 • Adres: dr. ir. S. Draaijer, Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1108, 1081 HV Amsterdam
 • s.draaijer@vu.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje